logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2019-07-04

Om selskabet

Dansk-Svensk Forfatterselskab blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg, og det har i de forløbne år vist både initiativ og livskraft. DSFS samler ca. 60 professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat.

Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt.

Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer i Sverige og i Danmark.


1995–2012 fanns Danskt-Svenskt Författarsällskaps kansli i dåvarande Litteraturens hus vid Lilla torg i Malmö. I augusti 2012 flyttade kansliet till ny lokal, som delas med Svenska Musikerförbundet och Skådebanan.

Postadress:
Danskt-Svenskt Författarsällskap
Rådmansgatan 23 C
211 46 Malmö

E-post:
dsfs@dansk-svensk.com


Informationsfolder:


Styrelsen 2016/17 (öppnas i separat fönster)

Bestyrelsen
Delar av styrelsen församlade till möte i Paludans bogcafé 2003

© 2018 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg