dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2018-01-09

Medlemskap

Till medlem i sällskapet kan den väljas som i sin egenskap av författare eller översättare till det danska eller svenska språket härigenom gjort en insats som gagnat den danska eller svenska litteraturen.
  Den som redan är medlem i Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere eller Sveriges Författarförbund blir vid ansökan invald med automatik. I annat fall är det styrelsen som fattar beslut.

För medlemskap vänligen kontakta:

Helge Krarup (DK)
Carstensgade 64
1770 København V
tel.: 33 91 15 07
INT +45 33911507
mejl

Thomas Grundberg (SE)
Runslingan 8 A
224 77 Lund
tel.: 046-288 00 00
INT +46 462880000
mejl

Konton för medlemsavgifter:
Danske Bank 9570 001 655 5975 (Danmark)
Plusgiro 25 04 44–7 (Sverige)


© 2011 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg