Leonora Christina - årets klassiker 2003

 

”Få mennesker har haft et så omskifteligt og stormombrust liv som den danske kongedatter Leonora Christine (1621-1698). Hun var uægte datter af kong Christian IV og Kirstine Munk og blev som 15-årig gift med rigshovmester Corfitz Ulfeldt.”

[...]

”Fra et liv i ufattelig rigdom som en af landets mest betydningsfulde personer endte hun altså sin tilværelse som ringeagtet fange. Et højt begavet og modsætningsfyldt menneske var og på mange måder forud for sin tid. Hun var arrogant og magtsyg, dybt troende og frivol, hævngerrig og intelligent, havde udpræget sans for humor og et veludviklet strategisk talent.”

                                                                 Nina Malinovski i tekstheftet til cd’en Leonora Christine Dronning af Blaataarn

 

- Kort sagt Leonora Christina Ulfeldt udgør den ideelle hovedperson i den genre der bedst kan rumme et stort antal modsætninger, nemlig operaen, og det er præcis det Nina Malinovski har anvendt den historiske person og den store forfatterinde til, nemlig i librettoen til Andy Papes Leonora Christine Dronning af Blaataarn - som kan høres på cd, indspillet i Danmarks Radio i december 1999 med sangerne Edith Guillaume, Maria Stenz og Jens Bruno Hansen.

 

Nina Malinovski (f. 1951)

Debuterede 1978 med digte i Kvindetid, som efterfulgtes af nye samlinger i 1981, 1983, 1985, 1990 og 1994, dramaerne Linegang 1986, Den lange Sommer 1994 og Ellevild 1999, hørespillet Natten til lørdag 1990. Kritikeren Vibeke Blaksteen skriver om hende i Dansk Forfatterleksikon 2001 bl.a.: I hendes univers er rejsen, bevægelsen, det eksistentielle udgangspunkt for at nærme sig verden. Rummet er stort; digterjeg’et bevæger sig til fremmede kulturer, især omkring Middelhavet, og tilbage og frem i tiden [...] ...et mytisk præg, således at billederne bliver udsagn om livsvilkår på tværs af tid og kulturer.

                      Nina Malinovski har desuden oversat fra svensk og hollandsk, ligesom hun selv er udkommet i oversættelser til svensk, hollandsk, polsk og engelsk.

 

 

Leonora Christina og Malmø.

En dansk kongedatter og en svensk købstad? Jo, men Malmø kom jo først under svensk herredømme i 1658, og da var kongedatteren endnu i sin bedste alder.

                      Vi skal ikke diskutere hendes indflydelse på at Malmø og hele Skåne overgik til Sverige, bare mumle at den nok har været større end svensk historieskrivning vil være ved. Sagen er nemlig at hun og hendes mand Corfitz Ulfeldt (1606-1664) i 1651 gik i landflygtighed i Stockholm; Ulfeldt havde i årevis været den ledende politiske skikkelse i Danmark, ved tronskiftet 1648 slog modsætningen mellem ham og hans svoger, den nye konge, igennem, og derfor måtte parret redde sig over i fjendens lejr. Dronning Kristina modtog dem med kyshånd, Karl X Gustav gjorde ham til gehejmeråd og hovedforhandler ved freden i Roskilde, hvor Ulfeldts i første omgang fik hævn over danskekongen.

                      Karl X Gustav gjorde ham til greve af Sølvesborg og indsatte ham som medlem af administrationsrådet i Malmø, og nu kunne Leonora Christina spille førstedame på Malmøhus. Det kom til stridigheder mellem dem og de andre provinsregenter, Corfitz Ulfeldt blev anklaget for delagtighed i den danske befrielsesfront, dødsdømt, men så flygtede han og fruen til København, og dermed var de sådan set ude af Malmøs historie.

                      I nogle af de mest bevægede og konfliktfyldte år af byens historie var Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina imidlertid centrum i Malmø. Det genopliver Dansk-Svensk Forfatterselskab for en aften og det i selve det hus hvor de holdt til i disse krigsmåneder: tirsdag den 23. september kl. 19.30 i Corfitzkælderen under Mayfair Hotel i Adelsgatan i Malmøs middelalderlige kvarterer.

Når hun er årets klassiker, skyldes det at hun er en af de vigtigste nordiske forfattere fra 1600-tallet og i litteraturhistorien. Ligeså stor en skurk hun var som person, ligeså stor en heltinde er hun som forfatter.

Og motiv for en lang række andre forfattere og operakomponister.