dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2021-09-14

Utgivning

Tidigare utgivning, se längre ner på sidanscrolldown


Danskt-Svenskt Författarsällskaps nya bok:

Mellan oss inte bara Sundet : en antologi kring dansk-svenska förbindelser

Bokomslag

Danskt-Svenskt Författarsällskap, som alltsedan grundandet 1995 tagit som sin uppgift att på olika sätt sprida kunskap om och lyfta fram litteratur och författare som finns eller funnits i vår omedelbara närhet, har nu sammanställt ännu en tvåspråkig antologi.

I denna volym, vilken tillkommit för att celebrera sällskapets 25-årsjubileum får vi – efter en resumé av dess verksamhet – bland annat berättat om skilda författares relationer till sitt grannland, om skånskans koppling till det danska språket, om hur det är att översätta eller att vara dansk författare i Sverige och om nationsgränsens återkomst och synliggörande under coronapandemin.

Medverkande:
Thorvald Berthelsen
Tine Enger
Per Gahrton
Bo Gentili
Markus Idvall
Helge Krarup
Bengt Liljenberg
Bo Lille
Kjerstin Norén
Jan Henrik Swahn
Gunnar Syréhn
Anne Marie Têtevide
Jenny Westerström
Gunnar Wetterberg
Mikael Wiehe


Timmar i Köpenhamn och Malmö =
Timer i København og Malmø

Sällskapets medlemmar ombads att skildra en av dygnets timmar i Köpenhamn eller Malmö. Resultatet blev denna bok.

Timmar i Köpenhamn och Malmö
Förlag: Danskt-Svenskt Författarsällskap
Format: 108 sidor mjukband, 22 cm
Utgivningsdatum: 24 mars 2009
ISBN (Sverige) 978-91-978141-0-2
ISBN (Danmark) 87-89208-10-2
F-pris 80 kr (exkl moms)
Redaktörer:
Bengt Liljenberg, Vagn Steen, Ingrid Windisch

Illustrationer:
Leif Nelson

Medverkande:
Ove Agrelin
Harry Ahlberg
Jan Torsten Ahlstrand
Lise Andersen
Trine Andersen
Åke Arenhill
Gunnar Bernstrup
Jenny Berthelius
Monica Braw
Jakob Brønnum
Trygve Bång
Per Gahrton
Kaeth Gardestedt
Bo Gentili
Ulrikka S. Gernes
Ulf Gran
Bjarne Gårdsvoll
Ida Hamre
Susanna Hartmann
Hans Holmberg
F. P. Jac
Hans Janstad
Helge Krarup
Karin Lentz
Bo Lille
Birgitte Livbjerg
Helmer Lång
Maria Marcus
Jan Mårtenson
Leif Nelson
Yvonne Nenander
Bue Nordström
Inge Pedersen
Bertil Pettersson
Kirsten Rask
Carl Magnus von Seth
Jan Sigurd
Jan Henrik Swahn
Carl Henrik Svenstedt
Margareta Westergård
Kaj Wilton
Narcisa Vucina
Arne Ærtebjerg

Min första = Mit første

Författarskap är sällan statiska, ofta inte ens regelbundna. Skrivandet innebär hela tiden en ny början, att ta nya tag, om man ska luta sig mot en kliché. I denna antologi bjuder författarna på några av sina nystarter: min första – nya idéer, omvälvande upplevelser, nya tekniker, nya stilgrepp, nya språk, nya möjligheter.

Ur Kristian Carlssons förord

Bok: Min första Redaktörer:
Jenny Berthelius och Vagn Steen
Medverkande:
Trine Andersen
Adil Erdem
Jan Gehlin
Ingrid Ingemark
Helge Krarup
Marianne Larsen
Karin Lentz
Viggo Madsen
Maria Marcus
Björn Ranelid
Guilem Rodrigues da Silva
Eva Ström
Ingrid Windisch

Tryckt med stöd av Letterstedtska föreningen.

Befrielse – erinringar om 1940-talets ofredsår
Befrielse – erindringer om 1940’ernes ufredsår

Bok: Befrielse Medverkande:
Wilhelm Agrell
Harry Ahlberg
Åke Arenhill
Ursula Baum Hansen
Elisabet Hermodsson
Maria Marcus
Paul Aron Sandfort
Carl Magnus von Seth
Vagn Steen

Utgiven med stöd av Svensk-Danska Kulturfonden.

Hans Christian Andersen

Bok: H.C. Andersen

Hans Christian Andersen heter andra årgången av Danskt-Svenskt Författarsällskaps litterära kalender Nya Vintergatan, som utkommer lagom till författarens 200-årsjubileum. Här lämnas åt 10 författare att betrakta var sin beskärda del av H. C. Andersens spektrum och filtrera den i sina egna litterära hemvister. Det självbiografiska har visat sig bli övergripande träffpunkt. Och med förkärlek har den poetiska prosaisten vaskats fram hos både (sago-)berättaren och (rese-)skildraren. 10 konstnärer och illustratörer har avporträtterat H. C. Andersen speciellt till boken.

Boken innehåller följande essäer:

  • Ove Agrelin: ”I Sverige med Hans Christian Andersen”
  • Lise Andersen: ”Tanker omkring H. C. Andersens eventyr”
  • Monica Braw: ”Andersen som världsresenär”
  • Ulf Gran: ”Något om symbolik i sagorna; lite mer om »Tant Tandvärk«”
  • Susanna Hartmann: ”Sommerfuglestøv”
  • Hans Holmberg: ”Kejsarens bedrägliga kläder”
  • T.S. Høeg: ”En samtidsnote vedrørende det kommende års jubilæum for H. C. Andersens fødsel”
  • Knud Munck: ”H. C. Andersen og folkeligheden”
  • Thomas Nydahl: ”Skriva sitt liv; självbilden i debutromanen och reseböckerna”
  • Sven Christer Swahn: ”Her var broget selskab; intryck av romanen »De to baronesser«”

samt porträtt av Åke Arenhill, Markus Clemmedson, Ditte Ejlerskov, Lukas Hansson, Susanna Hartmann, Martine Jensen, Maria Jönsson, Amanda Neleryd, Erik Sulek, Anders Österlin.

Förlag: Danskt-Svenskt Författarsällskap
Format: 80 sidor mjukband, 22 cm
Pris: 120 SEK
(f-pris 60 SEK)
Utgivningsdatum: 3 december 2004


Tidigare utgivna böcker

Man kan bli glad av ord: ett urval av äldre och nyare danska och svenska dikter för barn och ungdomar. 2001.
Dikterna är hämtade från fyra sekel; från Anna Maria Lenngrens sönderslagna tallrik och H.C. Andersens dansdocka till Lukas Moodysons svage och stapplande Gud. Innehållet skiftar från bilder av vår egen kaotiska tids nyckelbarn, arga barn, svikna, vilsna och utsatta barn till Sörgårdsidyllens präktiga, rosenkindade telningar som lever i en trygg och förutsägbar värld.

På andra sidan bron = På den anden siden (av) bron: samtida dansk-svenska texter. 1999.
En antologi med texter av ett trettiotal av sällskapets medlemmar.
I boktiteln På andra sidan bron står bron både för en rumsdimension, en konkret betydelse, och för en tidsdimension, en överförd betydelse.

Två sidor av samma sund: dansk-svensk antologi med texter från två sekel. 1996.
En lustvandring i litteraturen med texter från slutet av 1700-talet fram till våra dagar som vittnat om hur författare på båda sidor av Sundet inspirerat och påverkat varandra.

© 2011 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg