dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2018-01-09

Ordet

Sällskapets tidskrift Ordet syftar till att profilera dansk och svensk litteratur och att vidga medvetenheten om det samtida litterära klimatet. Här finns bland annat boknotiser, artiklar, intervjuer, aktuell information om sällskapet och dess medlemmar.

Ordet utkom fram till 2012 i pappersform med löpande numrering. Från 2011 utkom Ordet parallellt i digital form och ges numera ut enbart digitalt. Redaktör: Per-Olof Johansson.

Här kan du läsa digitala nummer av Ordet. Enskilda nummer finns också som pdf-dokument.

Ordet 20

Här kan du hämta äldre nummer som pdf-dokument:

© 2018 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg