dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2022-05-28

Medlemskap

Till medlem i sällskapet kan den väljas som i sin egenskap av författare eller översättare till det danska eller svenska språket härigenom gjort en insats som gagnat den danska eller svenska litteraturen.
  Den som redan är medlem i Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere eller Sveriges Författarförbund blir vid ansökan invald med automatik. I annat fall är det styrelsen som fattar beslut.

För medlemskap vänligen kontakta:

Helge Krarup (DK)
Carstensgade 64
1770 København V
tel.: 33 91 15 07
INT +45 33911507
mejl

Thomas Grundberg (SE)
Runslingan 8 A
224 77 Lund
tel.: 073-029 85 28
INT +46 730298528
mejl

Medlemsavgiften fastställdes vid senaste årsmötet til oförändrade 200 SEK / 200 DKK.

Konton för medlemsavgifter:
Danske Bank 9570 001 655 5975 (Danmark)
Plusgiro 25 04 44–7 (Sverige)


© 2022 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg