dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2019-05-12

Danskt-Svenskt Författarsällskap
Dansk-Svensk Forfatterselskab

Sprogene – Dansk og Svensk – de er selv som to Æblegrene, skal blomstre og bære Frugt. Sophus Clausen i ett brev till Anders Österling 1915

2019

· Oplæsning

Tid: 23 maj kl 19–21
Plats: Salonen, Østerbrogade 222, Köpenhamn (nära Svanemøllen Station). Se karta/kortextern länk

Deltagande författare:

  • Juliane Preisler
  • Peter Winai
  • Thorvald Berthelsen
  • Bo Lille
  • Ulrikka Gernes
  • Ole Bundgaard
  • Narcisa Vucina
  • Helge Krarup
Fritt inträde. Välkommen!

· De udvandrede til Danmark

Per-Olof Johansson

Den 6 maj talade Per-Olof Johansson på Malmö stadsbibliotek.

I Sverige er det udvandringen til Amerika, som er omfattet med interesse, udvandringen til Danmark er ikke meget omtalt. Heller ikke i Danmark, derfor kunne Richard Willerslev i 1983 udgive bogen om den glemte indvandring til Danmark fra Sverige.

Fra et personligt perspektiv vil – danskeren! – Per-Olof Johansson folde udvandrerhistorien ud – fra det store billede med tusindvis af svenske udvandrere til Danmark fra midten af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet til det snævre fokus på den lille koloni af spånkurvemagere i Lillerød på Sjælland, hvor han selv bor, og hvor hans børnebørn nu er femte generation af de udvandrede svenskere. Denne del af historien starter i 1890, da Danmark forbød svenskere at gå rundt og sælge spånkurve og en gren af familien Johansson derfor bosatte sig på Sjælland.

Per-Olof Johansson udgav i 2009 bogen En tid med spånkurveextern länk om dette.

Det svensk, Per-Olof Johansson taler, lægger ikke skjul på, at dets rødder skal findes i Göinges skove!

· Hjalmar Söderberg och Danmark

bild Gunnar Syréhn

Den 6 april presenterade Gunnar Syréhn sin bok Den landsflyktige stockholmaren (Gidlunds 2018) Länk till förlagets webbsida extern länk.

Publiken utgjordes av medlemmar från Litteraturens vänner, Malmö konststudio och Danskt-Svenskt Författarsällskap som tagit plats i Margaretapaviljongens restaurang i vårfagra Pildammsparken i Malmö.

· Årsmöte/Generalforsamling

Efter Gunnar Syréhns föredrag vidtog årsmötet, som inte bjöd på några större överraskningar. Några höjdpunkter: Den sittande styrelsen omvaldes i sin helhet och årsavgiften fastställdes till oförändrat 200 SEK/200 DKK.

· Arkivet

Vad hände tidigare under 2019? Länk till arkivet.


© 2019 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg
S