dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek

Arkiv
2022-04-08

Danskt-Svenskt Bibliotek

är inhyst i sällskapets lokal, c/o ABF, på Spånehusvägen i Malmö och omfattar för närvarande cirka 2 000 titlar. Boksamlingens ryggrad utgörs av medlemmarnas produktion. Biblioteket förvärvar också genom generösa gåvor och genom antikvariatsinköp äldre och nyare fack- och skönlitteratur, som ur skilda synvinklar belyser dansk-svensk fiendskap och dansk-svensk vänskap genom seklerna.

Bibliotekarie: vakant.


© 2022 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg