dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2017-11-06

Danskt-Svenskt Författarsällskap
Dansk-Svensk Forfatterselskab

Sprogene – Dansk og Svensk – de er selv som to Æblegrene, skal blomstre og bære Frugt. Sophus Clausen i ett brev till Anders Österling 1915

2017

· Bokreception SE

Tid: 6 november kl 18–20
Plats: Gullbergsalen, Malmö stadsbibliotek

Höstens traditionella inslag, där författare och översättare från ömse sidor av Sundet ger en kort presentation av nyutgivna verk. Välkommen!

 • Peter Winai
 • Mailis Stensman
 • Goy Persson
 • Per Gahrton
 • Karsten Bjarnholt
 • Bo Lille
 • Helge Krarup

· Ordet 1/2017

Senaste numret av Danskt-Svenskt Författarsällskaps digitala tidskrift!

· Bokreception DK

Tid: torsdag den 5 oktober kl 19–21
Plats: Salonen, Østerbrogade 222, Köpenhamn (nära Svanemøllen Station)

Medlemmar presenterar och läser ur egna verk. Fritt inträde. Välkommen!

 • Jørgen Munck Rasmussen
 • Juliane Preisler
 • Gorm Rasmussen
 • Kjerstin Norén
 • Ingmar Simonsson
 • Peter Winai
 • Paus (10 minuter)
 • Susanne Jorn med Helen Davies (harpa)
 • Karsten Bjarnholt
 • Søren Sørensen
 • Bjarne Gårdsvoll
 • Birgitte Livbjerg
 • Anders Olesen

· Arkivet

Vad hände tidigare under 2017? Länk till arkivet.


© 2017 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg