dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2018-04-23

Danskt-Svenskt Författarsällskap
Dansk-Svensk Forfatterselskab

Sprogene – Dansk og Svensk – de er selv som to Æblegrene, skal blomstre og bære Frugt. Sophus Clausen i ett brev till Anders Österling 1915

2018

· Bokreception DK

Medlemmar presenterar och läser ur egna verk. Vi får höra verk av följande framstående danska ordkonstnärer:

  • Juliane Preisler
  • Thorvald Berthelsen
  • Benny Pedersen
  • Anders Olesen
  • Bo Lille
  • Per-Olof Johansson
  • Helge Krarup

Tid: torsdag den 24 maj kl 19–21
Plats: Salonen, Østerbrogade 222, Köpenhamn (nära Svanemøllen Station). Se karta/kortextern länk

Fritt inträde. Välkommen!

· Årsmöte

Före årsmötet skulle Gunnar Syréhn ha talat om Hjalmar Söderberg, dansk litteratur och Danmark. Gunnars föreläsning fick dessvärre ställas in. Årsmötet ägde däremot rum lördagen den 21 april i Margaretapaviljongens restaurang, Malmö.

· Arkivet

Vad hände tidigare under 2018? Länk till arkivet.


© 2018 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg