dsfs-logo
Aktuellt
Om Dansk-Svensk
Forfatterselskab
Utgivning
Ordet
Medlemskap
Danskt-Svenskt
Bibliotek
Arkiv
2018-03-19

Danskt-Svenskt Författarsällskap
Dansk-Svensk Forfatterselskab

Sprogene – Dansk og Svensk – de er selv som to Æblegrene, skal blomstre og bære Frugt. Sophus Clausen i ett brev till Anders Österling 1915

2018

· Spel på taggtråd

Hjalmar Gullberg-sällskapet samt Danskt-Svenskt Författarsällskap inbjuder sina medlemmar till en föreläsning av professor emeritus Kjell-Åke Modéer om svensk-danska kulturmöten under svenska Beredskapstiden och danska Besættelsen 1940–1945.

Tid: 8 april kl. 13:00
Plats: Svenska Gustafskyrkan, Köpenhamn (mitt emot Österport station)

  • 13.00 Kaffe och kaka/smörgås. Vi läser några dikter av Hjalmar Gullberg, skrivna med anledning av ockupationen av Danmark 1940-1945. Därefter berättar och visar kyrkoherde Thomas Stoor oss runt i kyrkan.
  • 14.00 Kjell-Åke Modéer håller föredraget ”Spel på taggtråd” i Bernadotterummet.
Vi är välkomna att delta i högmässan som börjar kl. 11.00.

Pris för medlemmar i Hjalmar Gullberg-sällskapet och Danskt-Svenskt Författarsällskap för föredrag, rundvandring och förtäring är 60 kr. För icke-medlemmar är priset 150 kr.

OBS! Anmälan via Danskt-Svenskt Författarsällskap (plusgiro 25 04 44-7) senast den 25 mars. Glöm inte skriva namn och arrangemang!

För ytterligare information, kontakta Danskt-Svenskt Författarsällskaps ordförande Helge Krarup ().

Med stöd av Svenska Akademien och

Sveriges Ambassad Köpenhamn

· Årsmöte

Före årsmötet talar Gunnar Syréhn om Hjalmar Söderberg, dansk litteratur och Danmark.

Tid: 21 april
Plats: Margaretapaviljongens retaurang, Malmö

· Ordet 2/2017

Senaste numret av Danskt-Svenskt Författarsällskaps digitala tidskrift! I detta nummer kan du läsa om höstens båda bokpresentationer i Köpenhamn och Malmö. Text & foto: Per-Olof Johansson.


© 2018 Dansk-Svensk Forfatterselskab & tg